Adományok

Híveink adományai teszik lehetővé a Párizsi Magyar Katolikus Misszió fenntartását, a magyar plébánia létezését. Mivel a Missziónak a Párizsi Érsekség tulajdonában levő ingatlanok bérmentesen adnak otthont, ezek fenntartási költségét, valamint a (jelenleg igen jelentős) felújítási, renoválási munkák kiadásait is nekünk kell teljes mértékben fedezni. Bevételeinkről és kiadásainkról a Gazdasági Tanács minden évben kimutatást készít, mely minden támogatónk rendelkezésére áll.

Az Érsekség gondoskodik az adókedvezményt igénylők számára az igazolások kiadásáról, a Misszióhoz érkező adomány 66%-a ugyanis levonható az adóösszegből. Amennyiben csekkjeiket a « Mission Catholique Hongroise – ADP » javára állítják ki december 31-ig, ezeket azonnal továbbítjuk az Érsekségnek, és innen kapják meg a szükséges igazolást. Rendszeresen, havi bankátutalással is küldhetik adományaikat.

Adományaikat előre is köszönjük, Isten fizesse meg!

Tájékoztató francia nyelven: Denier de l’Eglise

Publicités