Egyháztanács

Az egyetemes érvényű római katolikus egyházjog előírja, hogy minden plébánián legyen képviselőtestületi tanács. Lehetőség szerint a képviselőtestületi tanács két tanácsból tevődik össze: a Pasztorális, valamint a Gazdasági tanácsból.

A Pasztorális Tanács « élén a plébános áll, s benne a Krisztushívők, valamint azok, akik hivataluknál fogva részt vesznek a plébánián a lelkipásztori munkában, segítséget nyújtanak a lelkipásztori tevékenység előmozdítására. » (Egyházi Törvénykönyv 536. kán. 1. §.). Ez a testület is tanácsadói jogkörrel rendelkezik (2. §.). Plébánosváltás esetén a Pasztorális Tanács érvényben marad még egy évig, utána minden egyes tagja köteles lemondani.

Tagjai: Szinyei Melinda (alelnök), Czirák Erzsébet, Süveg Csaba, Léh Tibor (tiszteletbeli elnök).

A Gazdasági Tanács alelnöke hivatalból a Pasztorális tanács tagja is.

Tagjai: Gonthier Anna (alelnök), Kettner Henrik.

Tájékoztatás a gyűlésekről

Gazdasági és Pasztorális Tanács gyűlése – 2017. május 2.

Gazdasági Tanács gyűlése – 2017. március 9.

Gazdasági és Pasztorális Tanács gyűlése – 2016. január 24.

Gazdasági és Pasztorális Tanács gyűlése – 2016. október 14.

Pasztorális Tanács gyűlése – 2016. szeptember 5.

Gazdasági és Pasztorális Tanács gyűlése – 2016. június 22.

Publicités